1- دانشجوی رتبه دوم در بین دانشجویان کارشناسی رشته‌ی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان (۱۳۸۳).

۲- دانشجوی رتبه سوم در بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (۱۳۸۵).

۳- کسب رتبه ۱۲ در کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات در بین بیش از ۲۰۰۰۰ شرکت کننده (۱۳۸۳).

۴- عضو IACSIT (انجمن بین‌المللی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات)