1- دانشجوی رتبه دوم در بین دانشجویان کارشناسی رشته‌ی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان (1383).

2- دانشجوی رتبه سوم در بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (1385).

3- کسب رتبه 12 در کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات در بین بیش از 20000 شرکت کننده (1383).

4- عضو IACSIT (انجمن بین‌المللی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات)