1. داوری ۴ مقاله از ژورنال   Applied Soft Computing

۲٫ داوری همایش کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۳۹۰

۳٫ داوری همایش CICIS 2019

۴٫ داوری همایش IPRIA 2019

۵٫ داوری ۳ مقاله در نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS 2022)

۶٫ داوری یک کتاب برای انتشارات جهاد دانشگاهی کرمان (۱۴۰۰)