1. دانشگاه شهید باهنر کرمان (طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی، پایگاه داده‌ها، طراحی وب، برنامه نویسی شی‌گرا، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رمزنگاری، مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری)، از سال ۱۳۸۴ تا کنون.
  2. مجتمع آموزش عالی زرند (طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و برنامه نویسی شی گرا، زبان تخصصی) از سال ۱۳۸۵ تا کنون.
  3. دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرمان (برنامه‌نویسی کامپیوتر، مبانی فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات)، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱٫
  4. مؤسسه آموزش عالی کرمان (طراحی وب، امنیت کامپیوتر، پایگاه داده‌ها، برنامه‌نویسی تجاری، نظریه کدگذاری، مدیریت پروژه، زبان تخصصی، طراحی الگوریتم، مدیریت استراتژیک، برنامه‌نویسی شی‌گرا، نظریه اطلاعات و کدگذاری، سیستم‌های تصمیم‌یار و الگویتم پیشرفته دوره کارشناسی ارشد)، از سال ۱۳۸۶ تا کنون.
  5. مؤسسه آموزش عالی بهمنیار کرمان (هوش مصنوعی، طراحی الگوریتمهای موازی دوره کارشناسی ارشد، هوش مصنوعی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد، مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک دوره کارشناسی ارشد، سیستمهای تصمیم‌یار هوشمند دوره ارشد، امنیت تجارت الکترونیک دوره کارشناسی ارشد، سیستمهای پرداخت الکترونیک دوره کارشناسی ارشد، مباحث ویژه کارشناسی ارشد)، سال ۱۳۸۹ تا  کنون.
  6. مؤسسه آموزش عالی عرفان کرمان (طراحی و تحلیل الگوریتمها، شیوه ارائه‌ی مطالب علمی و فنی)، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸٫
  7. دانشگاه پیام نور (ساختمان داده‌ها، طراحی و تحلیل الگوریتمها، نظریه کدگذاری دوره کارشناسی ارشد و مهندسی نرم افزار پیشرفته دوره کاشناسی ارشد)، سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫
  8. دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی (هوش مصنوعی، برنامه نویسی کامپیوتر، نظریه کدگذاری)، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫
  9. دانشگاه فرهنگیان (کاربرد کامپیوتر، مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی)، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴٫