96. علی ناصراسدی و مجید استیلائی، «مدلی برای طبقه‌بندی متون تجارت اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق»، هشتمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق و کامپيوتر ايران ، تهران، ایران، 1400.

 

95. محمدصالح محمدی، علی ناصراسدی و مجید استیلائی، «مدلی برای سیستم‌های پرسش و پاسخ مبتنی بر دانش»، هشتمين کنگره ملي تازه هاي مهندسي برق و کامپيوتر ايران ، تهران، ایران، 1400.

 

94. علی ناصراسدی، مجید استیلائی و محمدصالح محمدی، «فشرده‌سازی جمله با ترکیب حافظه‌ی طولانی کوتاه‌مدت و ویژگی‌های گرامری با استفاده از مکانیزم توجه»، سومين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي، بروجرد، ایران، 1400.

 

93. مجید استیلائی، محمدصالح محمدی و علی ناصراسدی، «چالش‌ها و تهدیدات استفاده از هوش مصنوعی در جوامع انسانی و ارائه چند راهکار»، سومين کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي، بروجرد، ایران، 1400.

 

92. علی ناصراسدی، مجید استیلائی و محمدصالح محمدی، « کاربرد هوش مصنوعی در حفاظت از حق مالکیت معنوی»، چهارمين همايش ملي توسعه علوم فناوريهاي نوين در مديريت، حسابداري و کامپيوتر، سراوان، ایران، 1400.

 

91. محمدصالح محمدی، علی ناصراسدی و مجید استیلائی، « خطرات و تهدیدات بسترهای معاملاتی رمزارزها و معرفی یک مدل نظارتی برای مقابله با آن‌ها»، چهارمين همايش ملي توسعه علوم فناوريهاي نوين در مديريت، حسابداري و کامپيوتر، سراوان، ایران، 1400.

 

90. مجید استیلائی، محمدصالح محمدی و علی ناصراسدی، «تهدیدات امنیتی و نقض حریم شخصی در سیستم‌های هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین»، چهارمین همایش ملی فناوری‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، بم، ایران، 1400.

 

89. علی ناصراسدی، مجید استیلائی و محمدصالح محمدی، «استفاده از یادگیری عمیق پیش‌آموز در پردازش زبان طبیعی»، چهارمین همایش ملی فناوری‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، بم، ایران، 1400.

 

88. علی ناصراسدی، محمدصالح محمدی و مجید استیلائی، «ارائه یک بستر عملیاتی برای استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه‌ی بانکداری آنلاین»، دهمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، تهران، ایران، 1399.

 

87. محمدصالح محمدی، مجید استیلائی و علی ناصراسدی ، «استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خدمات مالی: تهدیدها و فرصت‌ها»، دهمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، تهران، ایران، 1399.

 

86. مجید استیلائی، علی ناصراسدی و محمدصالح محمدی، «نقش هوش مصنوعی در عملیات نگهداری رله حفاظتی سیستم قدرت»، دهمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، تهران، ایران، 1399.

 

85. Ali Naserasadi, Majid Estilayee and M. Saleh Mohammadi, “A Review on Blockchain Technologies: Concepts, Applications, Challenges and the Future Prospect”, 5th National Conference on Computer Engineering and Iran Blockchain, Tehran, Iran, 2020.

 

84. Majid Estilayee, M. Saleh Mohammadi and Ali Naserasadi, “Blockchain Architecture: From Network Layer to Control Layer”, 5th National Conference on Computer Engineering and Iran Blockchain, Tehran, Iran, 2020.

 

83. M. Saleh Mohammadi, Ali Naserasadi and Majid Estilayee, “State-of-the-Art Projects in the Blockchain Industry”, 5th National Conference on Computer Engineering and Iran Blockchain, Tehran, Iran, 2020.

 

82. Ali Naserasadi and Majid Estilayee, “A Survey on Modern Automatic Text Subject Recognition Methods”, 7th National Congress of New Findings in Electrical Engineering, Tehran, Iran, 2020.

 

81. Majid Estilayee and Ali Naserasadi, “LSTM-Based Text Sentiment Analysis via Attention Mechanism”, 6th National Conference on Applied Research in Computer Engineering and Information Technology, Tehran, Iran, 2019.

 

80. Ali Naserasadi and Majid Estilayee, “A Novel Unsupervised Learning Method for Word Sense Disambiguation using Word Vector”, 5th National Conference on Electrical & Mechanics Engineering and Cooling and Heating Systems, Tehran, Iran, 2019.

 

79. زهره محمودی و علی ناصراسدی، «تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات درفعالیت‌های آموزشی پیش از دبستان و راهکاری برای بهبود آن»، اولین کنفرانس ملی مدرسه فردا، اردبیل، ایران، 1398.

 

78. Majid Estilayee and Ali Naserasadi, “A Study on the Impact of Artificial Intelligence on Education Science”, 6th International Conference on Modern Finding in Science and Technology with Focus on Science in Development Services, Tehran, Iran, 2019.

 

77. Ali Naserasadi and Majid Estilayee, “Using Natural Language Processing for Intelligence Monitoring and Acquisition”, 4th National Congress of Fundamental Research in Computer Engineering and IT, Tehran, Iran, 2019.

 

76. علی ناصراسدی، «خلاصه‌سازی چندسندی استخراجی مبتنی بر پرس‌وجوی متن با استفاده از تفسیر و استلزام متنی»، چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، تهران، ایران، 1397.

 

75. مجید استیلائی و علی ناصراسدی، «بررسی کارت‌های هوشمند و تاثیر آنها بر امنیت تجارت الکترونیک»، چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 1397.

 

74. Majid Estilayee and Ali Naserasadi, “A Review on Development of Artificial Intelligence Chips”, 3rd National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing, Tehran, Iran, 2018.

 

73. Majid Estilayee and Ali Naserasadi, “An Analytical Survey on Text Classification via Deep Learning”, 4th National Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical, Computer and IT Engineering, Shiraz, Iran, 2018.

 

72. Majid Estilayee and Ali Naserasadi, “A Survey on Man-in-the-middle Attack: From Old to New Technologies”, 2nd International Conference on New Horizons in the Engineering Science, Istanbul, Turkey, 2018.

 

71. حمیده شیبانی و علی ناصراسدی، «بررسی تفاوت‌های وب2 و وب1 و تاثیر آن بر استراتژی تجارت الکترونیک»، دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مندسی ایران، تهران، ایران، 1397.

 

70. مهدیه مهدیزاده و علی ناصراسدی، «بازاریابی شبکه‌ای و تاثیر آن بر استراتژی تجارت الکترونیک»، دومین کنفرانس ملی دانش و فناوریهای مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، ایران، 1397.

 

69. علی ناصراسدی و سیدمهدی پای‌فشرده، «مدیریت ریسک در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی»، دومین کنفرانس ملی دانش و فناوریهای مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، ایران، 1397.

 

68. مهدیه مهدیزاده و علی ناصراسدی، «بررسی ویژگی‌ها و پروتکل‌های ریزپرداخت‌ها»، دومین کنفرانس ملی دانش و فناوریهای مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، ایران، 1397.

 

67. حمیده شیبانی و علی ناصراسدی، «بررسی سیستم رمزنگاری McEliece: کاربرد، مزایا و معایب»، دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، ایران، 1397.

 

66. سجاد مقبلی و علی ناصراسدی، «بررسی استراتژی‌های دولت الکترونیک و تاثیر آن بر سازمان‌های اداری»، دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، ایران، 1397.

 

65. سجاد مقبلی و علی ناصراسدی، «بررسی سیستم‌های پرداخت موبایل، چالش‌ها و امنیت»، کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اصفهان، ایران، 1396.

 

64. مریم سزاوار و علی ناصراسدی، «ایمن‌سازی ارتباطات در اینترنت اشیا»، کنفرانس ملی رهیافت‌های نو در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 1396.

 

63. فهیمه علیزاده و علی ناصراسدی، «بررسی تحلیل مسیریاب‌ها و بیان روش‌های امن‌سازی آنها»، کنفرانس ملی چشم‌انداز 1420 و پیشرفت‌های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اصفهان، ایران، 1396.

 

62. نعیمه شیخ‌بختیاری و علی ناصراسدی، «بررسی روش‌های امنیتی نوین در امضاهای دیجیتال»، اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 1396.

 

61. مهدیه مهدی‌زاده و علی ناصراسدی، «حفظ حریم شخصی در فضای مجازی»، نهمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1396.

 

60. حمیده شیبانی و علی ناصراسدی، «بررسی روشهای تامین امنیت در محاسبات ابری»، نهمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1396.

 

59. سجاد مقبلی و علی ناصراسدی، «بررسی حملات مهندسی اجتماعی و تاکتیک‌های مقابله»، سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تهران، ایران، 1396.

 

58. معصومه حسین‌خانی و علی ناصراسدی، «بررسی عوامل امنیتی در پرداخت سیار و روشهای امن‌سازی در آن»، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی، مشهد، ایران، 1396.

 

57. سمیرا اشرف زاده و علی ناصراسدی، «تاثیر استفاده از فناوری بیومتریک بر امنیت دستگاه های خودپرداز»، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی، مشهد، ایران، 1396.

 

56. سجاد احمد زاده و علی ناصراسدی، «بررسی ویژگیهای امضای دیجتال در سیستم‌های پرداخت الکترونیک و نحوه عملکرد آن»، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی، مشهد، ایران، 1396.

 

55. زهره افغانی پور و علی ناصراسدی، «بررسی تاثیر کاربرد ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک بر نقدینگی»، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم و مهندسی، مشهد، ایران، 1396.

 

54. مهدیه سلاجقه و علی ناصراسدی، «بررسی انواع پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه»، کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، تهران، ایران، 1395.

 

53. حدیث نیک‌بخت و علی ناصراسدی، «مروری بر روشهای تشخیص تقلب در کارتهای اعبتاری»، کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، تهران، ایران، 1395.

 

52. محمد صوراسرافیل و علی ناصراسدی، «سیستمهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر NFC»، هشتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

51. علی شهیدی زندی و علی ناصراسدی، «بررسی علل عدم توفیق کیف پول الکترونیکی در ایران»، هشتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

50. سید احمد پورمیرزایی و علی ناصراسدی، «بررسی و ارزیابی پول دیجیتال در سیتسمهای پرداخت الکترونیک»، هشتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

49. رویا پورحق‌وردی و علی ناصراسدی، «بررسی سیستم اخذ الکترونیک عوارض»، هشتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

48. سمیه متقی و علی ناصراسدی، «بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک بر اقتصاد»، هشتمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

47. فرزانه امامی و علی ناصراسدی، «احراز هویت در سیستمهای پرداخت الکترونیک بر اساس گواهی‌نامه‌ها»، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در علوم مهندسی، تربت حیدریه، ایران، 1395.

 

46. احسان حمزه نژادی و علی ناصراسدی، «بررسی کاربرد IrFM در پرداخت الکترونیک»، چهارمین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در علوم مهندسی، تربت حیدریه، ایران، 1395.

 

45. نغمه خیرمند و علی ناصراسدی، «نحوه عملکرد بیت کوین و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک»، کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و الکترونیک، هواز، ایران، 1395.

 

44. فاطمه خالقی و علی ناصراسدی، «بررسی سیستمهای پرداخت الکترونیک عوارض در راه‌ها»، کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و الکترونیک، اهواز، ایران، 1395.

 

43. پیمان فروتن و علی ناصراسدی، «بررسی کاربردهای رمز یکبار مصرف در پرداختهای الکترونیک»، کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و الکترونیک، اهواز، ایران، 1395.

 

42. زهرا عرب و علی ناصراسدی، «سیستم‌های پرداخت الکترونیک مبتنی بر پول الکترونیک»، کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و الکترونیک، اهواز، ایران، 1395.

 

41. زهره رضایی‌نژاد و علی ناصراسدی، «فرایند مدیریت استراتژیک  و کسب‌وکارهای الکترونیک»، اولین کنفرانس بین‌المللی چشم‌اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 1395.

 

40. نغمه خیرمند و علی ناصراسدی، «تاثیر جهان‌سازی بر استراتژی تجارت الکترونیک»، اولین مسابقه کنفرانس بین‌المللی جامع علوم مهندسی در ایران، انزلی، ایران، 1395.

 

39. نرگس سعیدی و علی ناصراسدی، «بررسی تاثیر بازاریابی بر اثربخشی اجرای استراتژی تجارت الکترونیک»، ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

38. سید احمد پورمیرزایی و علی ناصراسدی، «بررسی روشهای همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان»، ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

37. سمیه متقی و علی ناصراسدی، «بررسی روشهای مختلف تحلیل وضعیتی در ارزیابی استراتژی»، ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1395.

 

36. جواد آبادیان و علی ناصراسدی، «شخصی‌سازی و تاثیر آن بر استراتژی تجارت الکترونیک»، کنفرانس بین‌المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1395.

 

35. ملیحه رودباری و علی ناصراسدی، «بررسی نحوه مسیردهی کسب و کار و تعیین محدوده تجاری»، کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1395.

 

34. رویا پورحق‌وردی و علی ناصراسدی، «بررسی تعهد در استراتژی تجارت الکترونیک»، کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1395.

 

33. پیمان فروتن و علی ناصراسدی، «مکانیسم تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکتهای تجاری سنتی»، کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، ایران، 1395.

 

32. مهدیه سلاجقه و علی ناصراسدی، «استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ساختار سازمانی»، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و  فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران، 1395.

 

31. حدیث نیک‌بخت و علی ناصراسدی، «بررسی چالشهای مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک»، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و  فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران، 1395.

 

30. تهمینه فرخ دوست و علی ناصراسدی، «بررسی استراتژیهای تجارت الکترونیک در سیستمهای حمل و نقل هوشمند»، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و  فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران، 1395.

 

29. محمدرضا صوراسرافیل و علی ناصراسدی، «بررسی نمونه موردی شرکت Dell در مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک»، اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سوسنگرد، ایران، 1395.

 

28. سمیرا اشرف زاده و علی ناصراسدی، «عوامل بحرانی موفقیت و تاثیر آنها بر استراتژی تجارت الکترونیک»، اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سوسنگرد، ایران، 1395.

 

27. سجاد احمدزاده و علی ناصراسدی، «بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت اجرای استراتژی تجارت الکترونیک»، اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سوسنگرد، ایران، 1395.

 

26. زهره افغانی‌پور و علی ناصراسدی، «بررسی عوامل تاثیرگذار بر محیط رقابتی عصر اطلاعات»، اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سوسنگرد، ایران، 1395.

 

25. منصوره مهدی‌زاده و علی ناصراسدی، «امضاهای دیجیتال و کاربرد آنها در پزشکی»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

24. سمیه متقی و علی ناصراسدی، «بررسی شبکه‌های عصبی مصنوعی و کاربرد آنها در سیستمهای تشخیص نفوذ»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

23. سمیرا اشرف زاده و علی ناصراسدی، «بررسی امنیت در سطوح مختلف محاسبات گرید و ارائه راهکارهایی برای افزایش امنیت»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

22. تهمینه فرخ‌دوست و علی ناصراسدی، «بررسی امنیت در شبکه‌های وایرلس RFID و NFC و شناسایی حمله‌های احتمالی»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

21. زهره افغانی پور و علی ناصراسدی، «بررسی روش‌های مختلف کنترل دسترسی در امنیت تجارت الکترونیک»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

20. معصومه حسین‌خانی و علی ناصراسدی، «روش‌های امن‌سازی مسیریاب‌ها»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

19. سجاد احمدزاده و علی ناصراسدی، «بررسی نقش امنیت در ارتباطات الکترونیکی و تاثیر آن در زندگی انسان‌ها»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

18. فاطمه خالقی و علی ناصراسدی، «بررسی خط مشی‌های امنیتی در تجارت الکترونیک»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

17. سید احمد پورمیرزایی و علی ناصراسدی، «بررسی چالش‌ها و تکنیک‌های مناسب امنیتی در محاسبات ابری»، چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، کرمان، ایران، 1394.

 

16. فرشته جعفری و علی ناصراسدی، «امنیت و حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین»، دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات، تهران، ایران، 1394.

 

15. زهرا عرب و علی ناصراسدی، «برقراری امنیت در تراکنش پرداخت الکترونیک»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه و اولین کارگاه تخصصی بین المللی هوش مصنوعی و روباتیک، تهران، ایران، 1394.

 

14. مهدیه سلاجقه و علی ناصراسدی، «امضای کور و کاربرد آن در رای گیری الکترونیک»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه و اولین کارگاه تخصصی بین المللی هوش مصنوعی و روباتیک، تهران، ایران، 1394.

 

13. اعظم ذبیحی قاسمی و علی ناصراسدی، «مهندسی اجتماعی و مدل شناسایی حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه و اولین کارگاه تخصصی بین المللی هوش مصنوعی و روباتیک، تهران، ایران، 1394.

 

12. تاج محمد قاسمی و علی ناصراسدی، «بررسی انواع سیستمهای رمزنگاری کلید متقارن»»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه و اولین کارگاه تخصصی بین المللی هوش مصنوعی و روباتیک، تهران، ایران، 1394.

 

11. ملیحه رودباری و علی ناصراسدی، «بررسی تهدیدهای رایج در امنیت تجارت الکترونیک»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه و اولین کارگاه تخصصی بین المللی هوش مصنوعی و روباتیک، تهران، ایران، 1394.

 

10. لعیا زنگی‌آبادی و علی ناصراسدی، «کاربرد داده‌کاوی و متن کاوی در تشخیص ایمیلهای فیشینگ»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی رایانه و اولین کارگاه تخصصی بین المللی هوش مصنوعی و روباتیک، تهران، ایران، 1394.

 

9. زهرا امیری و علی ناصراسدی، «بررسی جنبه‌های متفاوت امنیت در تجارت الکترونیک و تجارت موبایل»، اولین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت پیشرفت، تهران، ایران، 1394.

 

8. میترا ایزدپناه، لعیا زنگی‌آبادی و علی ناصراسدی، «کاربردهای الگوریتم ژنتیک در سیستمهای تصمیم‌یار»، کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه، ایران، 1394.

 

7. زهرا امیری و علی ناصراسدی، «بررسی تاثیر پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم تصمیم‌یار در فرایند تصمیم‌گیری مدیران»، کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تربت حیدریه، ایران، 1394.

 

6. علی ناصراسدی و فریده سبزعلی، « حل مسئله‌ی لگاریتم گسسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک»، اولین همایش ملی کاربرد سیستمهای هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، قوچان، ایران، 1391.

 

5. علی رسولی یزدی، محمد حاجی آقازاده و علی ناصراسدی، «بررسی چگونگی ساختار اطلاعات در مکانیک کوانتوم»، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی، کازرون، ایران، 1390.

 

4. محمد حسن کشاورز و علی ناصراسدی، «بررسی چگونگی انتخاب یک سیستم ERP بر مبنای استراتژی رقابتی پورتر»، اولین همایش منطقه‌ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، رودسر، ایران، 1390.

 

3. علی ناصراسدی، حامد منگلی، مجید استیلائی و حسام صیرفی زاده، «بررسی تاثیر سیستم مدیریت ارتابط با مشتری بر افزایش کارایی فرایندهای سازمانی»، دومین کنفرانس فناوری اطلاعات – حال- آینده، مشهد، کرمان، ایران، 1389.

 

2. علی ناصراسدی، فروغ عبداللهی و مجید استیلائی، «تجزیه‌ی عدد صحیح به عاملهای اول غیرپایانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک»، دومین کنفرانس فناوری اطلاعات – حال- آینده، مشهد، کرمان، ایران، 1389.

 

1. علی ناصراسدی، «اهداف و چالشهای دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه»، کنفرانس اهداف و چالشهای تجارت الکترونیک، بردسیر، کرمان، ایران، 1387.